Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej są różne: małe (po 100 lub 200 litrów) i duże (po 1000 litrów i więcej); naziemne i podziemne; przenośne, przewoźne i stałe. Zbiorniki przewoźne są montowane na samochodach lub podwoziach przyczep. Takie zbiorniki umożliwiają dostarczenia ludności zapasu wody pitnej w razie awarii sieci wodociągowej lub jeśli Sanepid stwierdził, że doszło do zanieczyszczenia wody pitnej w instalacji wodociągowej.
Zbiorniki takie są produkowane z polietylenu i z kompozytu poliestrowo-szklanego. Wszystkie rodzaje zbiorników muszą mieć i mają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzające ich wytrzymałość, szczelność oraz odporność na zmienność warunków atmosferycznych. Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny potwierdzają możliwość przechowywania i transportowania w tych zbiornikach nie tylko wody, ale innych płynów spożywczych (wino, oleje).

Zbiorniki wody pitnej

Zbiornik do wody pitnej jest najczęściej wykonany z polietylenu. Polietylen jest tworzywem dopuszczonym do kontaktu z produktami spożywczymi, a przede wszystkim z wodą pitną. Zbiornik do wody pitnej często jest wykorzystywany w gospodarstwach rolnych. Bywa też wykorzystywany w czasie większych skupisk ludności na przykład: koncerty, wyjazdy wypoczynkowe. Dlaczego tak ważne jest najwyższa jakość wykonania zbiornika do wody pitnej? Dlatego, że zbiornik wody pitnej musi zapewnić najwyższą jakość wody pitnej w nim przechowywanej w dłuższym czasie. Ta woda pitna w żadnym wypadku w czasie przechowywania nie może utracić swojej wysokiej jakości biologicznej. Dlatego takie zbiorniki do wody pitnej muszą spełniać bardzo restrykcyjne normy.

Zapasy wody pitnej

Zbiorniki do magazynowania wody pitnej są stosunkowo dużej pojemności. Są one wykorzystywane dla zabezpieczenia zapasów wody pitnej, gdy dostęp do instalacji wodociągowych jest nie możliwy lub bardzo ograniczony. Te zapasy wody pitnej są wykorzystywane jeśli doszło do awarii instalacji wodociągowej lub Sanepid stwierdził, że woda pitna z tej instalacji nie nadaje się do konsumpcji. Rezerwowe zapasy wody pitnej muszą być zabezpieczone w obiektach, w których prowadzona jest działalność lecznicza: prewentoria, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale, sanatoria. W tych obiektach rezerwowe zapasy wody pitnej w razie potrzeby pomagają wyrównać zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji wodociągowej.

Obiekty prowadzące działalność leczniczą muszą posiadać zapasy wody pitnej na ich potrzeby socjalno-bytowe. Na przykład szpital musi posiadać 12 godzinny zapas wody pitnej. (Na podstawie paragrafu 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).
Zbiorniki do magazynowania wody pitnej muszą posiadać przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, spożywczego i przemysłu mleczarskiego. Wykorzystują one wodę pitną w trakcie procesu produkcyjnego. W stacjach uzdatniania wody, a także w rolnictwie i w ogrodnictwie do magazynowania wody pitnej wykorzystuje stalowe zbiorniki sporządzone ze stali nierdzewnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here