Rozliczanie pit w 2022 - rodzic samotnie wychowujący

W Ustawie o podatku dochodowym przewidzianych jest kilka możliwości rozliczeń. Jak wiadomo można złożyć zeznanie podatkowe indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, a także jako rodzic wychowujący samotnie dziecko.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozliczyć się z dzieckiem?

Prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca posiada opiekun prawny bądź rodzic biologiczny lub przysposabiający, który jest:

  • panną lub kawalerem,
  • wdową lub wdowcem,
  • rozwódką lub rozwodnikiem,
  • osobą, co do której sąd wydał orzeczenie separacji w rozumieniu odrębnych przepisów,
  • osobą w związku małżeńskim, ale tylko w sytuacji gdy mąż pozbawiony został praw rodzicielski lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W takich sytuacjach rodzic ma możliwość rozliczenia się w sposób, który został przewidziany dla osób samotnie wychowujących. Jest to możliwe po spełnieniu kilku warunków. Uprawnienie dotyczy;

  • małoletnich dzieci, także tych, które otrzymywały zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny, lub rentę socjalną;
  • uczące się w szkołach (dzieci do 25 roku życia);
  • jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości wyższej niż ustalona kwota tj. 3089,-zł.

Rozliczenie z dzieckiem

Wspólne rozliczenie nie jest możliwe w sytuacji, kiedy rodzic opodatkowany jest podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową, także podatkiem tonażowym.

Rozliczenie wraz z dzieckiem jest możliwe w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych — skalą podatkową (17% i 32%) na formularzu PIT-37 i PIT-36. Rozliczanie PIT w 2022 jest zależne od źródła uzyskiwanego dochodu. W przypadku dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę, umów o dzieło i zlecenia, zasiłków, rent i emerytur czy praw autorskich wypełnia się PIT-37. Jeśli dochody uzyskiwane są z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wybiera się PIT-36.

Ważne!

W sytuacji kiedy rodzic zdążył złożyć już zeznanie, a chciałby skorzystać z szansy preferencyjnego opodatkowania, ma możliwość do dnia, w którym upływa termin złożenia zeznania (tj. 30 kwietnia), dokonania korekty, składając deklarację jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do skorzystania z opodatkowania preferencyjnego nie kwalifikują się wszyscy rodzice, którzy legitymują się określonym stanem cywilnym. Rodzice, którzy razem wychowują dziecko, a żyją w konkubinacie, nie są osobami wychowującymi samotnie w świetle przepisów ustawy o PIT.

Z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci uprawniony jest również rodzic, który samotnie wychowywał dziecko w trakcie roku podatkowego, w którym to dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here