Czy zwierzęta mogą dziedziczyć spadek?

W myśl obowiązujących przepisów każdy ma prawo do swobodnego dysponowania majątkiem, w tym także do sporządzenia testamentu, który będzie precyzował, w jaki sposób ma on zostać podzielony między różne osoby po śmierci testatora. Systematycznie wzrasta też liczba osób, które w ten sposób chciałyby zabezpieczyć los posiadanych przez siebie zwierząt, przeznaczając na ich utrzymanie określone środki.

Kto może dziedziczyć po zmarłym?

Dziedziczenie testamentowe daje możliwość przekazania posiadanego przez siebie majątku dowolnie wskazanym osobom. Nie muszą one być spokrewnione z testatorem, a nawet osobiście mu znane, a ich wybór pozostaje całkowicie w jego gestii. Nie ma jednak możliwości wskazania jako swego spadkobiercy zwierzęcia, ponieważ nie jest ono przez istniejące regulacje prawne uznawane za osobę, nawet jeśli rozporządzający swoim majątkiem na wypadek śmierci jest z nim silnie emocjonalnie związany.

Ponieważ zwierzę jest na gruncie prawa cywilnego uważane za rzecz, może jednak wchodzić w skład masy spadkowej oraz zostać zapisane w testamencie konkretnej osobie. Warto jednak pamiętać, że spadkobierca zgodnie z prawem spadkowym nie musi przyjmować spadku, nie przesądza więc to automatycznie o fakcie, że przekazane w ten sposób zwierzę znajdzie stałą opiekę. Z punktu widzenia przepisów może ono zostać także po odziedziczeniu sprzedane.

Jak można zabezpieczyć przyszłość zwierzęcia na wypadek swej śmierci?

Sposobem na zagwarantowanie zwierzęciu opieki po śmierci właściciela może być umieszczenie w testamencie polecenia, by wskazana osoba zaopiekowała się nim po tym, gdy testator odejdzie, wraz z przekazaniem na to odpowiednich środków. Polecenie tego rodzaju może dotyczyć zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej, np. fundacji zajmującej się zwierzętami. Kwestią otwartą jest natomiast wyegzekwowanie polecenia, ponieważ jego wykonania mogą domagać się wprawdzie pozostali spadkobiercy lub wykonawca testamentu, a w określonych sytuacjach także organy państwowe, o ile będzie się to łączyło z ważnym interesem społecznym, jednak będzie to możliwe wyłącznie wówczas, gdy spadek zostanie przyjęty.

Wyjściem z takiej sytuacji może być powołanie fundacji, która będzie miała na celu opiekę nad zwierzętami. Możliwe będzie wówczas zamieszczenie w testamencie polecenia, by w ramach swoich działań przejęła ona opiekę nad konkretnym zwierzęciem. Jest to jednak rozwiązanie przeznaczone dla osób, które dysponują majątkiem, który umożliwi funkcjonowanie tego typu organizacji.

Pomoc w przygotowaniu testamentu, który zabezpieczy w maksymalnym stopniu przyszłość posiadanego zwierzęcia, można uzyskać, korzystając z usług renomowanego prawnika. Przykładem może być Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „De Iure”, działająca w Siemianowicach Śląskich oraz w Rudzie Śląskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here