Uśrednianie akcji

Uśrednianie akcji to jedna z częstych praktyk, które na co dzień stosują inwestorzy

Jak uśredniać akcje, by nie stracić?

Uśrednianie akcji to popularna strategia inwestycyjna. Pozwala ona dostosować portfel inwestora do zmieniającego się kursu. W pewnym uproszczeniu uśrednianie polega na regularnym dokupowaniu lub wyprzedawaniu akcji w regularnych odstępach czasu. Takie podejście jest w języku angielskim określane jako tzw. „dollar-cost averaging” lub jako skrótowiec „DCA”. Pokrótce omówimy, dlaczego uśrednia się akcje oraz w jaki sposób trzeba zastosować tę strategię w praktyce.

Na czym polega uśrednianie akcji?

Uśrednianie akcji polega na regularnym inwestowaniu w akcje tej samej spółki w równych, najczęściej regularnych odstępach czasu. Na przykład, jeśli zdecydujemy się na to, by w każdym miesiącu kupować akcje o łącznej wartości 10 000 złotych, to będziemy nabywać (dobierać) papiery wartościowe niezależnie od aktualnego kursu.

Dlaczego inwestorzy decydują się na to, by uśredniać akcje? Nie prowadzi się statystyk w tej kwestii, ale można domyślić się, że głównym celem, dla którego się to robi, jest zmniejszenie ryzyka straty. Przykładowo, w sytuacji, gdy kupujemy akcje w danym momencie, a w przyszłości ich cena spadnie, portfel traci na wartości. Jeśli jednak będziemy mimo to dokupować kolejne akcje, obniżymy w ten sposób średnią cenę akcji w portfelu inwestycyjnym. Tym samym możemy skutecznie obniżyć ryzyko poniesienia straty na inwestycji.

Zalety uśredniania akcji

Jak już wiesz, do głównych zalet, dla których decydujemy się na uśrednianie akcji, jest chęć zmniejszenia ryzyka wystąpienia straty. To jeszcze nie jedyny motyw, który może skłonić inwestora do wyboru takiego sposobu działania. Uśrednianie może bowiem pomóc również w długoterminowym oszczędzaniu – zamiast spekulacji akcjami, inwestor ma prawo dokupować akcje nawet przez wiele miesięcy. Taki sposób działania służyć czasem również temu, by zwiększać wartość portfela inwestycyjnego w oczekiwaniu na wypłatę dywidendy.

To nie wszystko, jeśli chodzi o korzyści opisywanego rozwiązania. Warto mieć również na uwadze, że uśrednianie akcji jest stosunkowo prostą w realizacji strategią inwestycyjną, którą można stosować bez wiedzy na temat złożonych mechanizmów.

Oprócz tego uśrednianie akcji może być dobrym rozwiązaniem w przypadku tych inwestorów, którzy wiedzą, że będą w przyszłości regularnie otrzymywali dochody pozwalające im na kupowanie kolejnych akcji.

Rzecz jasna, trzeba mieć na uwadze również słabości tej dość popularnej metody, jaką jest uśrednianie akcji. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że takie podejście nie likwiduje ryzyka. Wciąż trzeba liczyć się z tym, że akcje spółki, którą uśredniamy, wciąż będą spadać. W takiej sytuacji łączne straty z inwestycji mogą okazać się niestety jeszcze wyższe niż wynik finansowy bez uśredniania.

Poza tym, uśrednianie akcji oznacza, że inwestor alokuje coraz większą część posiadanego kapitału w papiery wartościowe danego przedsiębiorstwa. Jest to sprzeczne z jedną z najważniejszych zasad inwestowania – mowa tu o dywersyfikacji kapitału. Im więcej akcji określonej spółki kupujemy, tym bardziej zwiększa się ryzyko, że przegapimy inne interesujące okazje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here