Գեղանկարչության մեծ վարպետները Լեոնարդո դա Վինչի

ISBN:

Published: 2015

Hardcover

96 pages


Description

Գեղանկարչության մեծ վարպետները  by  Լեոնարդո դա Վինչի

Գեղանկարչության մեծ վարպետները by Լեոնարդո դա Վինչի
2015 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 96 pages | ISBN: | 7.11 Mb

Արևմտյան արվեստի պատմության մեջ ուրիշ ոչ մի արվեստագետ այնպես չի մարմնավորել հանճարի գաղափարը, ինչպես Լեոնարդո դա Վինչին (1452-1519): Հասարակական, քաղաքական և տեխնոլոգիական խորքային ու արմատական փոփոխությունների մի դարաշրջանում այս բացառիկ անձնավորուMoreԱրևմ­տյան ար­վես­տի պատ­մու­թյան մեջ ուրիշ ոչ մի ար­վես­տա­գետ այն­պես չի մարմնավո­րել հան­ճա­րի գա­ղա­փա­րը, ինչ­պես Լեոնարդո դա Վին­չին (1452-1519): Հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան և տեխ­նո­լո­գի­ա­կան խոր­քային ու ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թյո­ւն­նե­րի մի դա­րա­շր­ջա­նո­ւմ այս բա­ցա­ռիկ ան­ձնա­վո­րու­թյու­նը` գի­տու­թյան ան­զո­ւսպ փա­փա­գով տո­գոր­ված, ու­սո­ւմ­նա­սի­րեց ու միավո­րեց ար­վես­տի և գի­տու­թյան դաշ­տերը, և հայտնի սահ­ման­նե­րից այն­կո­ղմ ընդ­լայ­նեց ճա­նա­չողու­թյան ու գե­ղեց­կու­թյան հո­րիզոն­նե­րը: Մի­նչ փայ­լո­ւն նա­խազ­գա­ցումները նրան մղո­ւմ է­ին հորի­նել թռ­չող սար­քեր, հղա­նալ ամ­րոց­ներ, ու­սում­նա­սի­րել ու կա­տա­րե­լա­պես գծագ­րել մար­դու ա­նա­տո­մի­ան, նա նոր ճա­նա­պա­րհ­ներ բացեց ար­վես­տո­ւմ` ստեղ­ծե­լով գեղանկար­չա­կան ար­վես­տի` բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի ա­մենանշա­նա­վոր ստեղ­ծագոր­ծու­թյո­ւն­ներից մի քանիսը:Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Գեղանկարչության մեծ վարպետները":


nakedsavor.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us